Jednostki

Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Joanna Skupińska HR – przewodnicząca - e-mail
phm. Grażyna Opulska HR – członkini KSI
hm. Zbigniew Paweł Skupiński HR – członek KSI
hm Ryszard Gacek – członek KSI 

Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufców Łagiewniki, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko

phm. Gracja Bober HR (Łagiewniki) [BOKK/245/2014] – szefowa MZKK  - gracja.bober@zhp.net.pl
 phm. Grażyna Opulska HR (Łagiewniki) – członkini zespołu
phm. Anna Bróż (Kłodzko) – członkini zespołu
phm. Bartłomiej Lissek (Kłodzko) – członek zespołu
phm. Darusz Rachwał (Kłodzko) – członek zespołu
phm. Łukasz Lewandowski (Bystrzyca Kłodzka) [BOKK/576/2012] – członek zespołu

Zespół Programowy Hufca

pwd. Żaneta Wojciechowska HR – szefowa ZPH, prog. wędrowniczy - zaneta.wojciechowska@zhp.net.pl
pwd. Andrea Wilk – członkini zespołu – prog. harcerski
phm.. Barbara Matuła HO – członkini zespołu – prog. starszoharcerski
pwd. Małgorzata Kozak HO – członkini zespołu 

Zespół Kwatermistrzowski Hufca

phm. Piotr Gacek – szef zespołu - e-mial
 

Zespół Promocji i Informacji

pwd. Mateusz Kowal HO- szef zespołu - e-mail
pwd. Krzysztof Woleniuk – członek zespołu
 
nadzór nad stronami www - hm. Zbigniew Paweł Skupiński HR - e-mail
osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami - hm. Ryszard Gacek - e-mail; tel: 501 663 444

109 Szczep „Wataha” w Jordanowie Śląskim

teren działania: gmina Jordanów Śląski

phm. Małgorzata Kozak – komendant szczepu